Novinka pro diabetiky od 1. 1. 2020 v mé provozovně

Novinka pro diabetiky od 1. 1. 2020 v mé provozovně

Úhrada přístrojového ošetření diabetiků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojištovny

 

VZP ČR v rámci jednoho z pilířů svého benefitního programu – Pilíř prevence onemocnění diabetes mellitus uhradí v roce 2019 svým diabetickým klientům 1000 Kč na přístrojové ošetření nohou.

Základní podmínky proplacení tohoto benefitu VZP ČR specifikuje následovně:1) úhrada bude probíhat proti předloženým čtyřem originálním dokladům o zaplacení (klient VZP ČR musí absolvovat nejméně čtyři krát přístrojové ošetření nohou v mé provozovně

2) stáří posledního originálního dokladu o zaplacení nesmí být delší než 3 měsíce

3) příspěvek se proplatí klientům VZP ČR, kteří nedluží pojistné včetně penále a příslušenství na zdravotním pojištění
 
4) klient VZP ČR musí doložit diagnosu diabetes ( průkazka diabetika, nebo lékařské potvrzení )

 

 

Příspěvek České průmyslové pojišťovny na přístrojovou pedikúru pro diabetiky

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna poskytuje pro své klienty  v rámci preventivních programů v roce 2020 příspěvek ve výši až 500 Kč na prevenci zhoršení diabetes.
Příspěvek je možné nově využít také na přístrojovou pedikúru u poskytovatelů podiatrických služeb. Více informací naleznete v lednu 2020 na stránce www.cpzp.cz

 

Příspěvek Revirní bratské zdravotní pojištovny na přístrojovou pedikúru pro diabetiky

 

Pro rok 2020 bude zdravotní pojišťovna RBP přispívat až 1000,- Kč na služby provedené u poskytovatelů uvedených na stránkách České podiatrické společnosti.